Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o unieważnienie zapytania ofertowego nr 19/z/2020 na wykonanie badań parazytologicznych, genetycznych i diagnostyki chorób  żubrów dzikich i hodowlanych  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

 1.  Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: brak
 5. Uzasadnienie unieważnienia: cena złożonej oferty przekracza środki pieniężne jakimi dysponuje Zamawiający.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 19/Z/2020 na wykonanie badań parazytologicznych, genetycznych i diagnostyki chorób u żubrów dzikich i hodowlanych  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 11.09.2020 r.

ZO-badania prob_ost.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/INT/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów i łosi w ramach projektu Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

ZO 4-INT-2020

Termin składania ofert: 02.09.2020 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/Z/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę 2000 l oleju napędowego letniego eurodiesel w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

 

1. Liczba złożonych ofert: 1

2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: PETROL-HAWEN sp. z o.o. sp.k., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów / cena brutto

1.

PETROL-HAWEN sp. z o.o. sp.k.

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

100 / 8 540,00 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 18/Z/2020 na wykonanie badań parazytologicznych, genetycznych i diagnostyki chorób u żubrów dzikich i hodowlanych  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 24.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe 18/Z/2020

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 17/Z/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie 2000 l oleju napędowego letniego eurodiesel w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 23.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 43