Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 14/Z/2019 na obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów w ramach projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

Termin składania ofert: 28.11.2019 r.

ZO_Immobilizacja

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 13/Z/2019 na dostawę artykułów biurowych w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składanie ofert do dnia: 21.11.2019 r. do godz. 12:00

ZO-artykuły_biurowe

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/Z/2019 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RanTco, Rafał Pachołek, ul. 27 Stycznia 28a, 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

RanTco Rafał Pachołek

ul. 27 Stycznia 28a
64-980 Trzcianka

100

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze unieważnia postępowanie nr 12/Z/2019 na obsługę księgową projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów” z powodu istotnych zmian warunków zamówienia.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 12/Z/2019 na obsługę księgową projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”

Termin składanie ofert do dnia: 12.11.2019 r. do godz. 12:00

ZO_Ksiegowosc_Zubr

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 11/Z/2019 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

Termin składania ofert do dnia: 12.11.2019 r.  do godz. 12:00

ZO-składanie obroży

 

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. ...
 12. 43