Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 10/Z/2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”. Przyczyną nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego jest brak złożonych ofert.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/Z/2019 na zakup karmy dla żubrów w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agata Wiese,
Piecnik 45, 78-650 Mirosławiec, NIP: 765-16-98-318
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Agata Wiese

Piecnik 45
78-650 Mirosławiec

199 850,00 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 10/Z/2019 ma obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów w ramach projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

Termin składania ofert: 30.10.2019

ZO-immobilizacja

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 8/Z/2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”. Przyczyną nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego jest brak złożonych ofert.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w związku z wystąpieniem w zapytaniu ofertowym błędu formalnego został zmieniony następujący zapis:

VI WADIUM

3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05 października 2018 r. do godz. 10:00. (…)”

na

VI WADIUM

3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24 października 2019 r. do godz. 10:00. (…).”

 

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 9/Z/2019 na zakup karmy dla żubrów w ramach projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

Termin składania ofert do dnia: 24.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. ...
 13. 43