Zapraszamy! :)

12 sierpnia 2022

Zapraszamy !!!

4 sierpnia 2022

Festiwal Pol’and’Rock czas start! W przerwie pomiędzy koncertami zapraszamy wszystkich uczestników Festiwalu do Dzikiej Zagrody w Jabłonowie, aby stanąć „oko w oko” z żubrem i rysiem! Zapraszamy również do naszego baru „Odłownia – koryto na wypasie” na przepyszną domową lemoniadę i lody , idealne na upalne dni ! Odłownia serwuje również posiłki typu fast-food , a w weekendy domowe ciasta dnia!

Dzika Zagroda znajduje się około 30 km od Broczyna przy drodze krajowej nr. 10.

Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli w godzinach 10-18 (kasa zamykana jest 30 min przez zamknięciem Zagrody).

Do zobaczenia !

fot . Roksana Czerniawska / fot. Rafał Gwiazda

Historia Księgi Rodowodowej Żubrów sięga lat 30 ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęto plan odtworzenia populacji żubrów, który został wytępiony w XX w. Pierwszym zadaniem było sporządzenie listy wszystkich żyjących zwierząt tego gatunku, w zagrodach prywatnych i ogrodach zoologicznych na całym świecie. W 1931r. listę tę sporządził Goerd von der Groeben, członek Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Wyróżniono dwie linie żubrów czystej krwi – linie nizinną, która obejmuje zwierzęta pochodzące z terenów Puszczy Białowieskiej oraz linie nizinno-kaukaską , obejmującą żubry z domieszką krwi żubra kaukaskiego. Z wykazu wyłączono osobniki pomieszane genetycznie z bizonem amerykańskim, czy bydłem domowym.  Ewidencja tego gatunku trwa do dnia dzisiejszego , a od 1991r. prowadzona jest przez Białowieski Park Narodowy, której redaktorem jest dr. Jan Raczyński, a sekretarzem redakcji jest mgr inż. Małgorzata Bołbot.

Głównym zadaniem jest rzetelne prowadzenie ewidencji żubrów przez redakcję Księgi Rodowodowej  Żubrów osobników żyjących w zagrodach zamkniętych, tj. Dzika Zagroda oraz stad wolnościowych. Tabelaryczne zestawienie zawiera numer rodowodowy, który nadaje redakcja KRŻ, imię zwierzęcia ( nadawane przez hodowcę , zgodnie z literami ustalonymi dla regionu ), płeć , imiona rodziców wraz z ich numerami rodowodowymi oraz dane właściciela zagrody, w którym się urodziły. Dla stad dziko żyjących  prowadzi się rejestrację ilościową.

W Polsce rozróżniamy cztery formy nadawania imion dla żubrów. Pierwsze dwie litery „PL” nadawane są  w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Pszczynie , gdy oboje rodziców również posiadają imię zaczynające się na tę same litery . Imię zaczynające się od „PO” nadawane jest przez inne ośrodki w Polsce. „PU”  są to imiona dla żubrów o linii nizinno- kaukaskiej oraz „KA” dla żubrów, które zostały włączone do zagród zamkniętych , a urodzone są w stadzie wolnościowym.

Poniżej prezentujemy Państwo stronę z Księgi Rodowodowej Żubrów z 2020r. , w której znajdują się cielaki urodzone w Dzikiej Zagrodzie w 2019r.

Urodzony w Dzikiej Zagrodzie byczek Pokolanko już od kilka tygodni hasa po lasach w wolnym stadzie, a dziś dołączyły do niego 3 młode żubrzyce Pokowidka, Pomorzanka i Pociecha. Wszystkie cielęta przychodzące na świat w Dzikiej Zagrodzie przed upływem roku życia trafiają na wolność. Daje to wiele korzyści. Nie zwiększamy obsady zagrody hodowlanej i możemy utrzymywać wysoki standard życia na stałe mieszkających tu żubrów. Unikamy także niebezpieczeństwa kojarzenia się spokrewnionych zwierząt. I co badaj najważniejsze, wzbogacamy pulę genetyczną dziko żyjącej na Pomorzu Zachodnim populacji.

Młode żubry po przeprowadzaniu szeregu badań weterynaryjnych, są odławiane na terenie zagrody, co na pewno wiąże się na pewno z dużym stresem. Muszą opuścić swoje żubrowe matki. Ale po krótkiej podróży w skrzyniach transportowych trafiają do wolnego stada pod opiekę żubrowych ciotek, które będą opiekować się nimi równie troskliwie jak rodzone mamy. Żubrowe stada to bardzo wysoko zorganizowane rodziny, w których wychowanie młodzieży odbywa się zbiorowo i każdy cielak jest nakarmiony i pilnowany.

Transport młodych żubrów na wolność to kolejna terenowa akcja nowego samochodu Pogotowia Interwencyjnego, który wspiera nasze działania dzięki darowiźnie Polskiego
Towarzystwa Ochrony Przyrody ”Salamandra” ze środków od sieci Biedronka.

WEEKENDOWA PROMOCJA!

28 czerwca 2022

pomni

pomniejszone na stronę

  1. Strony
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. ...
  10. 40