Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu  LIFE13  NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

Termin składania ofert: dnia 27.11.2017 r

ZO_2_paliwo