Łosie, bo o nich mowa, to największe jeleniowate, żyjące w lasach Europy i Ameryki Północnej. Te wielkie, niezgrabne zwierzęta z zadziwiającą gracją poruszają się po podmokłych terenach, nie zamieszkują stałych obszarów, za to potrafią naprawdę daleko wędrować. W ramach projektu Interreg prowadzimy badania i obserwację migracji transgranicznej (Polsko- Niemiecka granica) żubrów i łosi. Umożliwiają to nam zakładane obroże telemetryczne. Projekt ma na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących ochrony obu gatunków. O ile w przypadku żubrów, wieloletnie doświadczenia sprawiły, że łatwo możemy je odnaleźć, tak w przypadku łosi trudno jest wyłapać gdzie aktualnie przebywają na tak rozległym terenie, jakim jest województwo zachodniopomorskie. Dlatego zwracamy się do Was- mieszkańców, obserwatorów przyrody. Jeśli mieli Państwo okazję zaobserwować łosie gdzieś w Waszej okolicy, zapraszamy do kontaktu.