Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 3/INT/2020 zgodnie z rozeznaniem rynku na obsługę księgową i kadrową Projektu Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

Zapytanie ofertowe 3/INT/2020

Termin składania ofert: 26.03.2020 r.