Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 8/INT/2022 zgodnie z rozeznaniem rynku na budowę wiaty informacyjnej w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: WOLFPACK Jacek Więckowski, Rynek 2/7, 64-520 Obrzycko
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena (zł brutto)/ uwagi

1

WOLFPACK
Jacek Więckowski
Rynek 2/7
64-520 Obrzycko

28 970,00 zł