1. Wymagania:
  • wykształcenie co najmniej średnie;
  • dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę fizyczną w zmiennych warunkach atmosferycznych, wymagającą jednocześnie koncentracji i odporności na stres,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność samoorganizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność,
  • prawo jazdy kategorii B, B+E
  • podwyższona dyspozycyjność (praca w weekendy i święta).
 2. Zakres obowiązków:
  • wykonywanie zadań „Pogotowia Interwencyjnego” – interwencja w odniesieniu do zwierząt rannych i chorych, usuwanie zwierząt martwych z miejsc wypadków, przepłaszanie żubrów z cennych upraw rolnych i miejsc niebezpiecznych, przepłaszanie rysi;
  • odławianie i transport zwierząt;
  • zakładanie obroży telemetrycznych na żubry i rysie;
  • monitoring telemetryczny i terenowy rysi i żubrów;
  • rozwożenie karmy dla żubrów;
  • wsparcie działań marketingowych i promocyjnych ZTP;
  • promocja wizerunku Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego  w obszarze krajowym i międzynarodowym;
 3. Praca wykonywana jest również w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowe szczegóły naboru zawarte są w poniższym linku. Dokumenty prosimy składać do 10.06.2024 r.

http://dzika-zagroda.pl/wp-content/uploads/2024/05/Nabor-pracownik-terenowy-1-1.pdf