Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od 2005 roku zajmuje się dzikimi stadami żubrów w województwie zachodniopomorskim. Jedno ze stad bytuje głównie na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec i liczy około 90 osobników,  drugie przebywa na Poligonie Drawskim i liczy około 60 osobników. Z racji tego, iż stada nie komunikowały się ze sobą nie dochodziło do wymiany genetycznej. W 2015 r. utworzono trzecie stado. Kilka osobników z obu stad przetransportowano w rejon Leśniczówki Jałowcówka na terenie Nadleśnictwa Drawsko. W tej chwili stado liczy około 30 osobników.

Żubry w Nadleśnictwie Mirosławiec pojawiły się z inicjatywy prof. Ryszarda Graczyka, kierownika Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. W roku 1980 do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz przywieziono osiem żubrów z Puszczy Białowieskiej, które z biegiem czasu zmieniły rewir.

Stado na Poligonie Drawskim zostało  utworzone w roku 2008. Do dwóch zagród adaptacyjnych w Dobrzanach i Łobzie zostało przywiezionych po osiem żubrów, które po opuszczeniu zagród połączyły się w jedno stado i w tym ugrupowaniu występują do dziś.

Projekt „Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec” został opracowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i w 2012 r. uzyskał dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację. Inwestycja była prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym 2013 r. został ukończony projekt budowlany i wydane zostało pozwolenie na budowę. Obecnie wszystkie obiekty budowlane i kwatery dla żubrów są gotowe. Jest to przedsięwzięcie o całkowitej wartości 1 100 000 złotych, z czego 825 000 sfinansowało RPOWZ, a 130000 WFOŚiGW w Szczecinie.  Celem projektu było utworzenie zagrody zamkniętej dla żubrów z kompletnym zapleczem do jej obsługi w Jabłonowie, w gminie Mirosławiec. W ramach dotacji uzyskanej na realizację projektu POIŚ.05.01.00-00-399/12 „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną.”  zagroda została powiększona o przeszło 6 ha (obecnie zostało wykupione 5,5 ha gruntów) i została wyposażona w wieżę obserwacyjną o wysokości 9 m oraz 100 m nadziemną kładkę, biegnącą 3 m nad ziemią od kompleksu obsługi żubrów do wieży obserwacyjnej oraz skrzydło dydaktyczne kompleksu obsługi żubrów.

W Dzikiej Zagrodzie można zobaczyć siedem żubrów- cztery dorosłe krowy (Pula, Szantrapa, Mysza i Mrówka), dorosłego byka (Popłoch) oraz dwa cielaki (Poziomka i Pomyszek).  Można je zobaczyć z bliska i nakarmić żubrowym przysmakiem- jabłkiem, bądź marchewką. Nasze żubry przyczyniają się do rozszerzenia wymiany genetycznej – potomstwo urodzone w Zagrodzie wypuszczane będą na wolność.

Oprócz żubrów, na osobnych wybiegach od grudnia 2014r. z kładki nadziemnej oraz ścieżki edukacyjnej możemy zaobserwować rysie linii nizinnej. Uczestniczą one w programie reintrodukcji na tereny Zachodniej Polski. Pierwszy wybieg zamieszkuje 4-letnia Rózia i 5-letni Muca, które przyjechały do nas z ogrodów zoologicznych w Zamościu i Rydze. Na drugim wybiegu możemy zobaczyć kotkę Paulę (3l.), która pochodzi z Monachijskiego ZOO wraz z towarzyszem Cysorzem(3l.), który pochodzi z ZOO w Wiedniu. Kolejny wybieg zamieszkuje 5-letni Orpan i 2-letnia Gretta – pochodzące z ZOO we Wrocławiu i w Tallinie. Czwarty wybieg należy do 5-letniej  Duszenki, która przyjechała z ZOO w Tallinie.

Przez cały okres trwania wycieczki towarzyszy przewodnik, który opowiada o całym przedsięwzięciu oraz odpowiada na Państwa pytania.

Obok Zagrody znajduje się punkt przechowywania karmy dla żubrów. Składowana jest  tam karma, buraki oraz siano .

Oprócz oprowadzania turystów  zajmujemy się też żubrami dziko żyjącymi. Dokarmianie zimowe jest jednym z naszych zadań – dostarczamy im świeże siano oraz przysmaki tj. buraki oraz jabłka. Niektóre z osobników w stadach mają założone obroże telemetryczne, z których  sygnał GPS jest wysyłany na nasz  komputer. Dzięki temu dokładnie znamy aktualne położenie naszych podopiecznych oraz trasy wędrówek jakie przebyły. W tym roku budujemy nowe paśniki dla naszych wolnych żubrów. Owe paśniki muszą być duże i masywne, ponieważ żubry bardzo chętnie się o nie ocierają i drapią oraz mogą pomieścić dużą ilość siana oraz paszy.