Pekao_logo_310517_FINAL

  Już od 2005 roku Bank Pekao wspomaga rokrocznie Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w utrzymaniu żyjącego na wolności stada żubrów w województwie zachodniopomorskim. Środki przekazane przez Bank służyły m.in. pokryciu kosztów dokarmiania zwierząt oraz wydzierżawienia dla stada większej powierzchni łąk. Regularne wsparcie ze strony Banku daje poczucie bezpieczeństwa realizacji założonych celów i pozwala spoglądać z optymizmem na perspektywy zachodniopomorskiej populacji żubra. Konsekwencja i zaangażowanie naszego darczyńcy w ochronę gatunku stanowi wzór do naśladowania i świadczy o utrzymywaniu społecznie odpowiedzialnej postawy instytucji.

Nadleśnictwo Drawsko

Nadleśnictwo Drawsko położone jest w południowo – środkowej części województwa zachodniopomorskiego. Lasy Nadleśnictwa Drawsko skupione są w jednym kompleksie leśnym okalającym tereny poligonu wojskowego. Na gruntach Nadleśnictwa znajduje się obszar chronionego krajobrazu: „Pojezierze Drawskie”, a także obszary Natura 2000, strefy ochrony gatunkowej rzadkich ptaków oraz pomniki przyrody. Od 2008r. na terenie Nadleśnictwa Drawsko przebywa wolne stado żubrów, które dzięki wsparciu Nadleśnictwa i wzorowej współpracy między drawskimi leśnikami a pracownikami Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego doskonale się rozwija.

Nadleśnictwo Rokita

Lasy Nadleśnictwa Rokita zajmują północną część Puszczy Goleniowskiej. W wilgotnym klimacie na żyznych glebach  rosną wielogatunkowe, przeważnie dwupiętrowe lasy  sosnowo – bukowe. Na powierzchni Nadleśnictwa rośnie najliczniejsza w kraju naturalna populacja cisa. Przyrodnicze bogactwo Rokickich lasów powoduje, że na ich terenie utworzono sześć rezerwatów przyrody. Na terenie Nadleśnictwa przebywa żubr, który odłączył się od wolnego stada żubrów z  Nadleśnictwa Drawsko. Nadleśnictwo Rokita jest w stałym kontakcie z pracownikami Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz wspiera działalność Dzikiej Zagrody.

mlyn-logo

Park Handlowy „Młyn” znajduje się we Wrocławiu – województwo dolnośląskie . Zajmuje powierzchnie 10 607 m2 i znajduje się w niej 9 sklepów. W 2014 r.  dzięki właścicielowi  Helical Poland , Park zasponsorował pierwszy wybieg dla rysi nizinnych w Dzikiej Zagrodzie.

logo-1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  zajmuje się rozwiązywaniem problemów ochrony  środowiska lokalnie,regionalnie oraz ponad regionalnie.Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:  ochrony wód i gospodarki wodnej,ochrony atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,monitoringu środowiska.  WFOŚiGW wspiera Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  w realizacji projektów ochrony żubra i rysia poprzez dotacje.

MGN_logo

MGN  jest firmą, która łączy w sobie wieloletnie doświadczenie w dziedzinie automatycznej identyfikacji oraz produkcji materiałów eksploatacyjnych w postaci etykiet i taśm termotransferowych. Zespół MGN to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedziny automatycznej identyfikacji z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży. Firma skupia w sobie dynamikę działania, kompetencje oraz konkurencyjne ceny chcąc najlepiej jak to możliwe obsłużyć Klienta.

rdlp

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji LP, które wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. RDLP w Pile obejmuje grunty Skarbu Państwa o powierzchni 362,75 tys. hektarów, w tym lasów 349,2 tys. hektarów, na terenie czterech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz 14 powiatów. W zachodniej i środkowej części RDLP w Pile znajdują się obszary o bardzo wysokiej lesistości położone na ubogich glebach (Puszcza Notecka, Puszcza Drawska, Puszcza nad Gwda). Natomiast we wschodniej części znajdują się mniejsze kompleksy drzewostanów mieszanych i liściastych rosnące na żyźniejszych siedliskach.

ckplus

Centrum Ksero i Studio Reklamy w Wałczu to firma z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się produkcją reklam od pomysłu – po realizację. Kompleksowo realizuje usługi w zakresie grafiki komputerowej, druku cyfrowego, wielkoformatowego oraz reklamy przestrzennej. Z usług firmy korzysta wielu klientów z kraju i zagranicy.