Dnia 28 marca 2019 r. podpisaliśmy umowę dotacji na  realizację projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”. Z końcem czerwca zamykamy projekt LIFE13NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” i uruchamiamy zabiegi ochrony żubrów w nowym projekcie. Utworzona w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000010 Baza Obsługi Żubrów rozszerza obszar działań na trzy województwa. Oprócz województwa zachodniopomorskiego, gdzie cały czas żyje największa część populacji zachodniopomorskiej, będziemy aktywnie chronić żubry w województwach lubuskim i wielkopolskim. Projekt przewiduje przede wszystkim:

- monitoring bezpośredni i telemetryczny żubrów,
- odłowy osobników i ich przemieszczenia,
-  immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych,
-  budowa i remonty paśników, rozwożenie karmy dla żubrów
- koszenie łąk dla żubrów,
- opieka nad żubrami w zagrodzie pokazowej w Jabłonowie,
- prace w Pogotowiu Żubrowym – interwencje na wezwania od rolników, płoszenie żubrów z cennych upraw rolnych, pomoc w wypadkach komunikacyjnych z udziałem żubrów, interwencje w przypadkach zwierząt chorych lub rannych, usuwanie zwierząt martwych, pobieranie prób do badań.

Wszystkie działania prowadzone będą tam, gdzie aktualnie znajdą się stada żubrów. Dziś działania dotyczyć będą granic administracyjnych nadleśnictw RDLP Piła: Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Tuczno, Człopa, Wałcz, Trzcianka, Krzyż ; RDLP  Szczecinek: Drawsko, Świerczyna, Złocieniec; RDLP Szczecin: Łobez, Dobrzany, Drawno, Smolarz. Trzeba jednak pamiętać, że wiele działań z żubrami odbywa się na terenach poza lasami (immobilizacja, zakładanie obroży telemetrycznych, odłowy, działalność Pogotowia Żubrowego w tym szczególnie przepłaszanie zwierząt i interwencji przy wypadkach drogowych).

Nadleśnictwa Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna i Tuczno realizowały wspólnie z nami projekt LIFE13NAT/PL/000010, więc tematy żubrowe są im doskonale znane. Z nadleśnictwami Drawsko i Mirosławiec działamy także w projekcie POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Współpracuje nam się bardzo dobrze z pożytkiem dla zwierząt i natury.

Sezon wycieleń w pełni

5 czerwiec 2019

W zeszłą sobotę dostaliśmy niespodziankę z okazji Dnia Dziecka- Szantrapa (Pordawa) przyprowadziła swoje cielątko- krówkę Pociapę :) Maluszek czuje się dobrze i na krok nie odstępuje swojej mamy.

Nowy mieszkaniec Zagrody :)

23 kwiecień 2019

Dnia  13.04.2019 powitaliśmy na świecie małą krówkę :) Mamą maleństwa jest Mysza. Co do tego nie mamy wątpliwości, żubrzyca ocieliła się bardzo blisko paśników przy których karmimy żubry. Cała akcja przebiegała pod czujnym okiem pracowników BOŻ. Na szczęście wszystko odbyło się bez komplikacji, jedynie ucierpieli nasi odwiedzający- tego dnia Zagroda została zamknięta, po to aby mama i jej nowo narodzone młode mogło mieć chwilę spokoju dla siebie. Na naszym fejsbukowym fanpage`u ogłosiliśmy konkurs na imię dla cieliczki. Wygrało POWILCZKA. Nie jest to przypadkowa nazwa- została zainspirowana historią, która działa się kilka dni przed narodzinami. Okoliczne wilki „włamały się” do Zagrody, a konkretnie w okolice żubrowego zagajnika. Na szczęście nic się nie stało, widocznie uznały, że mogą znaleźć coś atrakcyjnego za siatką. Nie były zbyt długo, ale to wystarczyło żeby zaniepokoić nasze zwierzęta.  Wilki w naturze są drapieżnikami, które mogą zapolować na żubra pod warunkiem, że będzie to młody bądź osłabiony osobnik. U naszych zwierząt zadziałał silny instynkt i w momencie kiedy wyczuły zagrożenie, postanowiły pójść w bezpieczne, według ich mniemania,  miejsce.   Pomimo że płot został naprawiony,  Mysza nie wróciła do lasu, ale urodziła krówkę w okolicy żubrowych paśników na siano.

55451647_2292419467464450_8714602992793288704_n

Wesołych Świąt!

17 kwiecień 2019

W dniu 05.04.2019r. odbyły się polsko-niemieckie warsztaty, w ramach przedłużonego projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce”. Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z powiększeniem stad żubrów, migracją poza obszar projektu i polsko- niemiecką granicę oraz wprowadzenie do projektu INTERREG „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” , w którym biorą udział Lebniz – Zentrum für Agralandschaftsforschung (ZALF), WWF Niemcy, Humbold Universität w Berlinie, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Zorganizowaliśmy pierwsze tego typu spotkanie, które zostało zainicjowane przez dramatyczne wydarzenie – śmierć żubra w Lebus (Niemcy). Po wywiązaniu się dyskusji, zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad migrującymi samicami żubra. Pragniemy stworzyć wspólny pakiet wiedzy i działań dla społeczności niemieckiej, aby przygotować naszych sąsiadów do podobnych sytuacji. Wierzymy, że dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu LIFE oraz wymianie doświadczeń z kolegami z INTERREGu, możemy stworzyć wspólną bazę wiedzy, działań i struktur komunikacyjnych między obydwoma krajami.

Wygłoszone wystąpienia miały wprowadzić zaproszonych przez nas gości ze strony niemieckiej w działania, które realizowaliśmy w trakcie Projektu, od strony technicznej jak i praktycznej, a ze strony polskiej- wprowadzenie działania projektu INTERREG.

Pierwszy referat, wygłaszany przez p. Magdalenę Tracz, opowiadał o dynamizmie rozwoju populacji oraz tworzeniu się nowych stad w obrębie granicy Projektowej. Kolejny, prezentowany przez p. Macieja Tracza, opowiadał o sposobie zarządzania żubrami na naszym terenie poprzez działanie Pogotowia Żubrowego, takie jak: immobilizacja i zakładanie obroży telemetrycznych, przepłaszanie i monitoring zwierząt. Następna prezentacja, referowana przez naszego wieloletniego współpracownika doktora Romana Lizonia, przedstawiała stan zdrowotny w jakim znajdują się zachodniopomorskie żubry. Ostatnie wystąpienie wygłosił p dr. Hannes König. Opowiadał o projekcie INTERREG, którego celem jest wypracowanie wspólnej strategii ochrony, między Polską i Niemcami, migrujących gatunków takich jak żubry i łosie. Dzięki wspólnym działaniom miałby powstać m.in.: szczegółowe mapy siedlisk i korytarzy migracyjnych wraz z potencjalnymi źródłami konfliktu, katalog działań i deklaracja w zakresie wspólnego, transgranicznego gospodarowania populacjami żubrów i łosi oraz powstanie grupy zadaniowej ds.. żubrów-łosi w celu stworzenia warunków do łagodzenia konfliktów.

W przerwie kawowej nasi goście zwiedzali Dziką Zagrodę. Bliski kontakt ze zwierzętami zaowocował wielką sympatią do naszych podopiecznych. Trudno nie polubić tych łagodnych olbrzymów, kiedy z ufnością biorą od nas jedzenie. Podobne wrażenie wywarły rysie. Wprawdzie nie można było ich pogłaskać, ale te dumne zwierzaki z chęcią pozowały do zdjęć.

Po wygłoszeniu wszystkich wystąpień oraz przerwie obiadowej, mieliśmy okazję do dyskusji w kuluarach. Wspólnie usiedliśmy w przysłowiowym „kółeczku” i zgłębialiśmy problematykę związaną z sąsiedztwem dużych ssaków. Każda ze stron (polska i niemiecka) miała okazję przedstawić swoje podejście, ale również obawy związane z żubrem. Postawiliśmy sobie nawzajem dwa pytania – „Czy chciałabym/chciałbym mieć w sąsiedztwie dziko żyjące żubry?” oraz „Co ułatwiłoby mi dobrosąsiedzkie relacje?”. Dzięki wymianie doświadczeń i odczuć wiemy, że w najbliższej przyszłości zrealizujemy postulaty wzajemnej współpracy ochrony żubra.

Naszym gościom bardzo dziękujemy za przybycie! :)

  1. Strony
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. ...
  10. 31