Z najlepszymi życzeniami :)

13 kwiecień 2017

kartka świąteczna

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia Dzikiej Zagrody na najbliższe dni w godzinach
od 10:00 do 18:00

Święta Wielkanocne:

15.04.2017 (sobota) –OTWARTE
16.04.2017 (niedziela) – ZAMKNIĘTE
17.04.2017 (poniedziałek) –OTWARTE

Święta Majowe:

01.05.2017 (poniedziałek) – OTWARTE
02.05.2017 (wtorek) –OTWARTE
03.05.2017 (środa) – OTWARTE

UWAGA!!!
Przypominamy, że ostatnie wejście zwiedzających odbywa się na 30 min. przed zamknięciem zagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! :)  

Po grubych ubraniach, krótkich, chłodnych dniach przepełnionych szarością  z utęsknieniem czekaliśmy wiosnę. W Dzikiej Zagrodzie żubry gubią zimowe futro, na zdjęciach widoczny jest gubiący sierść Popłoch, jest to oznaka, że pożegnały zimę, a powitały wiosnę! :)

W ostatnim czasie Dziką Zagrodę opuściły dwa 9-miesięczne cielaki – Poducha i Pogrom. Młode żubry dołączyły do dzikiego stada w Jałowcówce. Osobniki pomimo tego, że urodziły się w niewoli, bez problemu zostały zaadoptowane przez dzikie stado. Są to zwierzęta stadne, bardzo rodzinne. W niedługim czasie na Poligon Drawski wypuszczono na wolność 7 letnią samicę Potynkę „Mamuśkę”, która była jednym z pierwszych żubrów zamieszkałych w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie. Przyjechała z Rezerwatu Przyrody „Żubrowisko” w Jankowicach. Jest również matką żubra Gryfusia, który był pierwszym cielakiem urodzonym w Zagrodzie i wypuszczonym na wolność w 2015 roku.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W przypadku zidentyfikowania sytuacji występowania nadużycia finansowego należy przekazać zgłoszenie na adres: naduzycia@ckps.lasy.qov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak:

 • opis zdarzenia,
 • dane sprawcy,
 • informacje o osobach, które mogą mieć wiedzę o tej sprawie.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

W celu dokonania zgłoszenia należy:

lub

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze dnia 30.03.2017 r. podpisało umowę nr POIS.02.04.00-00-0143/16-00 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Powrót rysia do północno-zachodniej Polski. Głównym celem projektu jest przywrócenie populacji rysia i zapewnienie odpowiednich warunków dla jej rozwoju na Pomorzu Zachodnim. ZTP będzie realizowało projekt we współpracy z podmiotami upoważnionymi: Instytutem Badania Ssaków w Białowieży i Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 532 151,00 PLN , as dofinansowanie Kwota dotacji z funduszy unijnych – 3 002 328,00 PLN. Planowany efekt do osiągniecia w czasie realizacji Projektu to:

• wprowadzenie co najmniej 20 osobników rysia do środowiska naturalnego i utworzenie bazy hodowli rysia na potrzeby introdukcji rysi nizinnych (także w innych rejonach Polski i Europy).
• utworzenie rozmnażającej się subpopulacji rysia w północno-zachodniej Polsce.
• budowa akceptacji społecznej dla trwałej obecności rysia w północno-zachodniej Polsce.
• stworzenie instytucjonalnej bazy ochrony rysia (dużych drapieżników) w Jabłonowie w oparciu o infrastrukturę Dzikiej Zagrody.

_MG_9086

FE_IS_RGB

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. ...
 13. 25