Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 8/INT/2022 zgodnie z rozeznaniem rynku na budowę wiaty informacyjnej w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: WOLFPACK Jacek Więckowski, Rynek 2/7, 64-520 Obrzycko
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena (zł brutto)/ uwagi

1

WOLFPACK
Jacek Więckowski
Rynek 2/7
64-520 Obrzycko

28 970,00 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 8/INT/2022 zgodnie z rozeznaniem rynku na budowę wiaty informacyjnej w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

Termin składania ofert: 17.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 48/Z/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”. 

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA,
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3,
01-473 Warszawa

80 pkt

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 48/Z/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 09.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu nr 47/Z/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę samochodu terenowego typu pick- up w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: MARVEL SP. Z O.O., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

MARVEL SP. Z O.O.

ul. Żelazna 7
90-332 Łódź

100 pkt

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu nr 7/INT/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę i montaż systemu nagłośnienia w Dzikiej Zagrodzie w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: VOLTEX ELECTRONIC Grzegorz Karnia, ul. R. Traugutta 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

VOLTEX ELECTRONIC Grzegorz Karnia

ul. R. Traugutta 6
66-400 Gorzów Wielkopolski

70 558,95 zł

  1. Strony
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. ...
  10. 54