Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 2/INT/2020 zgodnie z zasada konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

2-INT-2020_Składanie obroży

Termin składania ofert: 04.03.2020 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/INT/2020 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Inventia sp. z o. o. ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

Inventia sp.z o. o.

ul. Kulczyńskiego 14

02-777 Warszawa

             105 534 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 1/INT/2020 zgodnie z zasada konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” 

1-INT-2020_moduły GPS

Termin składania ofert: 14.02.2020 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  16/Z/2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

1. Liczba złożonych ofert: 2
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Centrum Księgowości sp. z o.o. ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1 GMA Invest Sp. z o.o.

ul.Mieczyków 14, 40-748 Katowice

52,82

2 Centrum Księgowości sp. z o.o. ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie

90,90

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 16/Z/2019 na obsługę księgową projektu „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”

Termin składanie ofert do dnia: 27.12.2019 r. do godz. 12:00

ZO_Księgowość_Żubr

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  14/Z/2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i farmakologiczną immobilizacji żubrów oraz obsługę weterynaryjną stad żubrów  w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów.”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz, NIP: 765-000-96-99
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto)/ uwagi

1

Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń

Konopnickiej 9
78-600 Wałcz

353 900,00 zł

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 39