Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 30/Z/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę przyczepy rolniczej z żurawiem hydraulicznym i sprężenie jej z ciągnikiem Mercedes Benz Unimog U 1650 w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.
Przyczyną nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego jest brak złożonych ofert.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 5/INT/2021 na dostawę artykułów biurowych w ramach projektu Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

1. Liczba złożonych ofert: 3
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Partner PIK Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.
5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto.

Lp.

Wykonawca Adres

Cena (zł brutto)/ uwagi

1.

Partner PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246,
85-766 Bydgoszcz
3 572,66 zł

2.

Biuro-Art Spółka Jawna Żaneta Sikorska Joanna Procyk ul. Niechorska 25F,
72-300 Gryfice

3 614,95 zł

3. BIUROSERWIS Moralewicz i SPÓŁKA
Spółka Jawna

ul. I Brygady Legionów 6A, 72-100 Goleniów

3 616,20 zł

 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 28/Z/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na naprawę układu hamulcowego w ciągniku rolniczym MERCEDES- BENZ UNIMOG U 1650 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

 

1. Liczba złożonych ofert: 1
2.  Wykluczono: 0 wykonawców
3.  Odrzucono: 0 ofert
4.  Wybrany wykonawca: ALBOR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bydgoska 32-34, 78-600 Wałcz
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca Adres Liczba zdobytych punktów

ALBOR Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bydgoska 32-34, 78-600 Wałcz

70 pkt

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 29/Z/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę części i płynów eksploatacyjnych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-VAX” Wacław Górny spółka jawna, ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin. Filia Wałcz, ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca Adres

Cena
(zł brutto)/ uwagi

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-VAX” Wacław Górny spółka jawna.

Filia Wałcz

ul. Dworcowa 29, 88-400 Żnin

ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz

22 474,44 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 30/Z/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę przyczepy rolniczej z żurawiem hydraulicznym i sprężenie jej z ciągnikiem Mercedes Benz Unimog w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 25.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 27/Z/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę przyczepy rolniczej z żurawiem hydraulicznym i sprężenie jej z ciągnikiem Mercedes Benz Unimog U 1650 w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.
Przyczyną nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego jest brak złożonych ofert.

  1. Strony
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. ...
  10. 45