Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/INT/2020 zgodnie z rozeznaniem rynku na obsługę księgową i kadrową Projektu Interreg V A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Centrum Księgowości Sp. z o.o. ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

2

Centrum Księgowości

 sp. z o.o.

ul. Złocieniecka 23/21, 78-500 Drawsko Pomorskie

100

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 3/INT/2020 zgodnie z rozeznaniem rynku na obsługę księgową i kadrową Projektu Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

Zapytanie ofertowe 3/INT/2020

Termin składania ofert: 26.03.2020 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/INT/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RanTco, Rafał Pachołek, ul. 27 Stycznia 28a, 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

RanTco Rafał Pachołek

ul. 27 Stycznia 28a
64-980 Trzcianka

100

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 2/INT/2020 zgodnie z zasada konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

2-INT-2020_Składanie obroży

Termin składania ofert: 04.03.2020 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/INT/2020 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Inventia sp. z o. o. ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

Inventia sp.z o. o.

ul. Kulczyńskiego 14

02-777 Warszawa

             105 534 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 1/INT/2020 zgodnie z zasada konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu żubrów i łosi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu, Interreg V.A INT144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” 

1-INT-2020_moduły GPS

Termin składania ofert: 14.02.2020 r.

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 40