Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 21/Z/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup karmy dla żubrów w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: WOLFPACK Jacek Więckowski, Rynek 2/7, 64-520 Obrzycko
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.


Lp.


Wykonawca


Adres

Liczba zdobytych punktów/ cena oferty brutto

1.

WOLFPACK Jacek Więckowski

Rynek 2/7,
64-520 Obrzycko

100 pkt /
208 425,00 zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 22/Z/2020 na dostawę przyczepki samochodowej  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 26.10.2020 r.

ZO-przyczepka

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 21/Z/2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup karmy dla żubrów  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Termin składania ofert: 21.10.2020 r.

ZO-karma_MKS

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/Z/2020 na wykonanie badań parazytologicznych, genetycznych i diagnostyki chorób u żubrów dzikich i hodowlanych  w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

Część A Zamówienia:

1. Liczba złożonych ofert: 1

2. Wykluczono: 0 wykonawców

3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Część zamówienia

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

A

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa

90,00

Część B Zamówienia: 

1. Liczba złożonych ofert: 1

2. Wykluczono: 0 wykonawców

3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Część zamówienia

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

B

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa

90,00

Część C Zamówienia:

1. Liczba złożonych ofert: 1

2. Wykluczono: 0 wykonawców

3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Część zamówienia

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

C

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa

90,00

 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe  nr 20/Z/2020 na wykonanie badań parazytologicznych, genetyki i diagnostyki chorób u żubrów dzikich i hodowlanych.

Termin składania ofert: 09.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe

 

 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o unieważnienie zapytania ofertowego nr 19/z/2020 na wykonanie badań parazytologicznych, genetycznych i diagnostyki chorób  żubrów dzikich i hodowlanych  w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0013/18 „Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”.

 1.  Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: brak
 5. Uzasadnienie unieważnienia: cena złożonej oferty przekracza środki pieniężne jakimi dysponuje Zamawiający.
 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 42